Djelatnosti

  • prodaja uredskog materijala
  • prodaja školskog pribora
  • prodaja sportskih odličja
  • prodaja dječjih igračkaka i opreme
  • izrada pečata
  • usluga fotokopiranja i printanja
  • usluga tiska
  • usluga graviranja
  • usluga uveza