Opći podaci

Društvo/naziv:

BILANCA d.o.o. za ekonomsko-računovodstvene i financijsko-organizacijske poslove

Društvo/naziv (skraćeno):

BILANCA d.o.o.

Sjedište:

Varaždinske Toplice,
Ivana Gundulića 4

Sudski registar:

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

MBS:

070018043

OIB:

26001055817

Temeljni kapital:

51.615,52 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave:

Sandro Hohšteter

Računi tvrtke:

Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN: HR6623600001102094558
VABA d.d. banka Varaždin, IBAN: HR4024890041120004915