Opći podaci

Društvo/naziv:

NETTO d.o.o.

Sjedište:

Zagrebačka ulica 2b,
42 220 Novi Marof

Sudski registar:

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

MBS:

070170179

OIB:

48722891860

Temeljni kapital:

30.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Uprava:

Sandro Hohšteter

Račun tvrtke:

Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN: HR8823600001102790137

Kontakt:

Tel: 042 215 530
E-pošta: info@bilanca.com.hr